Vertrouwenspersoon

Vertrouwenscontactpersoon
Het bestuur van een vereniging is verantwoordelijk voor een veilige sportomgeving. Dat is een omgeving waarin sportplezier centraal staat: er is geen ruimte voor agressie, intimidatie of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Eén van de maatregelen die een vereniging kan treffen is het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon (VCP). Een vertrouwenscontactpersoon is het centrale aanspreekpunt op de vereniging waar je als lid terecht kunt om in vertrouwen te praten over grensoverschrijdend gedrag. Dat kan bijvoorbeeld aan over pesten, seksuele intimidatie, agressie of discriminatie. De VCP doet geen onderzoek bij incidenten op de vereniging, maar luistert, denkt mee en helpt zo nodig om de juiste (vervolg)stappen te zetten.

Bij TV Ophemert is Yvette Alders de vertrouwenscontactpersoon. Daarnaast maken we gebruik van de vertrouwenspersoon van Welzijn West-Betuwe: Cynthia van de Water. Zo zorgen we ervoor dat we altijd een contactpersoon voorhanden hebben.

De vertrouwenscontactpersoon staat los van het bestuur en is dus onafhankelijk. Eens per jaar rapporteert de vertrouwenscontactpersoon aan het bestuur en indien gewenst en/of noodzakelijk sluit ze aan bij de vergadering. In de rapportage zal het aantal meldingen en de aard van de meldingen worden opgenomen. Er zullen geen namen worden genoemd. Ook zal het onderwerp grensoverschrijdend gedrag worden geagendeerd voor de Algemene Ledenvergadering.

Hieronder de introductie van vertrouwenspersoon van Welzijn West-Betuwe.

De vertrouwenspersonen bij club/organisatie
‘Is er iets gebeurd op de vereniging/organisatie waardoor je nu steeds angstig of gespannen bent? Levert het momenteel meer stress op dan plezier? ‘Voel je je niet prettig, omdat je het gevoel hebt te worden buitengesloten of gepest? Zijn er problemen in het contact met je trainer en/ of leider die je zelf niet met hen durft te spreken? Zijn er andere problemen, waardoor je niet meer jezelf bent?

Dit zijn een aantal voorbeelden waar jij als lid/trainer/vrijwilliger tegenaan kan lopen en niet weet hoe je dit zelf kan oplossen. Hierdoor kan je hobby of taak, wat je altijd met plezier doet, minder leuk worden. Heb je hier zelf last van of speelt er een ander probleem? Dan is onderstaande tekst misschien goed om door te lezen. Want wij helpen je hier graag bij!

Vertrouwenspersonen willen je helpen!
Als snel wordt er een drempel ervaren om, bij grensoverschrijdend gedrag, naar iemand toe te stappen om aan te geven waar je last van hebt (bijv. door schaamte, angst, onmacht etc.). Vaak loopt iemand dan te lang met iets rond. Het is dus goed om te weten dat je bij grensoverschrijdend gedrag altijd in gesprek kunt met een vertrouwenspersoon. Zij zijn er als aanspreekpunt voor leden, ouders/verzorgers, vrijwilligers en bezoekers die te maken hebben gekregen met ongewenst gedrag door personen die verbinding hebben met de organisatie/vereniging.

De vertrouwenspersoon is er in eerste instantie voor jou! Belangrijk is daarom om te weten dat vertrouwenspersonen een geheimhoudingsplicht hebben en daarom niets doorvertellen aan anderen. Het probleem of de klacht wordt vertrouwelijk behandeld. Tenzij er sprake is van ernstige strafbare feiten (zoals bijvoorbeeld aanranding) waarmee de vertrouwenspersoon in gewetensnood komt. Het is dus vertrouwelijkheid ‘tenzij’. Tijdens het gesprek met de vertrouwenspersoon blijft de regie in de handen van de melder, er zal geluisterd worden en de melder bepaalt zelf de voortgang.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenspersonen?
De vertrouwenspersonen nemen vragen, klachten en meldingen in behandeling die gaan over ongewenst gedrag dat zich binnen de samenhang van een organisatie/vereniging afspeelt of heeft gespeeld. Daarnaast kunnen ook leiders/trainers/vrijwilligers een beroep doen op een vertrouwenspersoon.

Bij onderstaande voorbeelden is het goed om contact op te nemen met de vertrouwenspersoon:

 • Machtsmisbruik en verbale agressie;
 • Pesten en gepest worden;
 • Het gevoel hebben dat je er niet bij hoort, o.a. door je huidskleur, geloof of seksuele
  voorkeur;
 • Grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door
  een teamlid of de vrijwilliger of gedrag dat je als onprettig ervaart.
 • Een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe
  omgeving hier mee te maken heeft.
 • De wijze waarop er met je kind/jouw wordt omgegaan binnen de organisatie/de
  vereniging/het team.
 • Twijfels bij jezelf of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is (bijvoorbeeld wel of niet
  in de kleedkamer zijn als het team onder de douche staat).
 • Iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag.
 • Het beschuldigd worden van eerder genoemd gedrag.
 • Of je vraag bij de vertrouwenspersoon op de juiste plaats is.

Contactgegevens vertrouwenspersonen:

De vertrouwenspersoon van Welzijn West-Betuwe is:

Afbeelding met persoon, vrouw, poseren

Automatisch gegenereerde beschrijving

Cynthia van de Water (extern)
Welzijn West Betuwe
[email protected]
​06 24 81 19 89

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 344 652 184

TV Ophemert

Kapelstraat 21a
4061 RB Ophemert