• Er worden 3 competities onderscheiden: de voorjaarscompetitie, de zomeravond competitie en de najaarscompetitie.
 • Per competitie zijn er diverse speeldagen en samenstelling; actueel overzicht daarvan ligt bij de KNLTB

Team samenstelling

Mix
Minimaal aantal deelnemers: 6 (3 heren, 3 dames)

Dames / Heren
minimaal aantal deelnemers: 6

 • Team dient minimaal 4 van de leden voor het opvolgende jaar in te schrijven om als hetzelfde team gezien te worden.
 • Een team kan per competitie verschillen (voorjaar / zomer / najaar)
 • Bij splitsing van het team in 2 teams, is vrijstelling slechts voor 1 team van toepassing
 • Alle nieuwe teams, krijgen mogelijkheid om volgens het regelement deel te nemen aan de competitie

Loting

Werkwijze

 • De loting wordt verricht door de VCL
 • Alle teams loten mee, met uitzondering van de teams die een vrijstelling hebben op basis van eerdere loting
 • Afhankelijk van het aantal teams dat mee kan doen op basis van standaard toelating (2 banen) en het aantal vrijstellingen, worden de deelnemende teams ingeloot.
 • De uitslag van de loting wordt vastgelegd en aan het bestuur gecommuniceerd.
 • Ieder team krijgt op basis van de loting een volgnummer; op basis van dit volgnummer wordt toegang tot de competitie ingedeeld.

Vrijstelling

 • Een team krijgt een vrijstelling als deze wordt uitgeloot.
 • Vrijstelling geldt per competitie soort (voorjaar / zomer / najaar)
 • Bij niet inschrijven op de competitie vervalt iedere vrijstelling. Team wordt bij nieuwe inschrijving gezien als nieuw team
 • Pas nadat ieder bestaand team eenmaal is uitgeloot, vindt de loting plaats zonder vrijstelling